Autorská keramika

Foto

Od dětství mne zajímala hlína a to, co se z ní dá vytvořit. Zajímavý, tvárný (poddajný) materiál, který naslouchá fantazii tvůrce a podmaňuje se mu. Někdy se podmaňuji já.

Zlom v mých představách o keramice nastal, když jsem poprvé viděla raku výpal. Tato vypalovací technologie vznikla v Japonsku a v minulém století se rozdělila na japonské a americké raku.

Já používám při zpracování svých výrobků americké raku. Při tomto výpalu se přežahnutý keramický předmět vloží do pece, pálí se plynem v redukčním prostředí a při dosažení teploty kolem 1000°C se pec otevře a glazovaná i neglazovaná keramika se vyjímá z pece, vkládá se do pilin, kde se nechá dále redukovat a ještě horké předměty se z pilin vybírají a namáčejí se do studené vody. Tím je proces redukce ukončen.

Vznikají jedinečné a neopakovatelné grafické linky - kraklé, které zdobí keramické dílo. Tam, kde se glazura nepoužila, tam redukční prostředí vytvoří černý střep. Vzniká kontrast dvou materiálů, který se v elektrické peci nedá dosáhnout.

Každý takto vytvořený předmět nabízí svému tvůrci velké překvapení a pocit velkého úspěchu, nebo naopak, velkého neúspěchu. Když třeba výrobek praskne. Stává se to často. Je to technologie pro silné nervy.